Tjenester


Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer.

Eneboliger

Ferieboliger

Flerbruksboliger


Se vår video


Se vår presentasjonsfilm

Med over 30 år i bransjen, har vi svært bred erfaring nybygg, ombygg og restaurering. Vi samarbeider selvfølgelig med dyktige håndverkere innen alle yrkesgrupper, og kan levere komplette løsninger dersom dette er ønskelig.

Fastprisoppdrag faktureres etter inngått avtale og betalingsplan i henhold til kontrakt.

Andre oppdrag faktureres etter medgått tid og materiell.

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Samarbeidspartnere:

Comfort på Kragerø Nordic Grunnmurpartner