Tjenester


Med over 30 år i bransjen, har vi svært bred erfaring nybygg, ombygg og restaurering. Vi er leverandør av Konsmohus og samarbeider med dyktige håndverkere innen alle yrkesgrupper, og kan levere komplette løsninger dersom dette er ønskelig.

Vi utfører alle typer bygningsmessig arbeid i forbindelse med:

  • Eneboliger
  • Ferieboliger
  • Flerbruksboliger

Fastprisoppdrag faktureres etter inngått avtale og betalingsplan i henhold til kontrakt.

Andre oppdrag faktureres etter medgått tid og materiell.

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Samarbeidspartnere:

Comfort på Kragerø Nordic Grunnmurpartner